Sinds 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO) te registreren in het nieuwe UBO-register. In dit bericht vind je informatie over deze registratieplicht en antwoorden op de meest gestelde vragen over het UBO-register.

 

Wat is het UBO-register?
Het UBO-register is een register waarin vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten registreren Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en het financieren van terrorisme.

 

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De volgende organisaties moeten UBO’s inschrijven: bv’s, niet-beursgenoteerde nv’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij notariële akte), waarborgmaatschappijen en coöperaties, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met onderneming. Ook de volgende personenvennootschappen moeten UBO’s inschrijven: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
Uitgezonderd van de registratieplicht in het UBO-register zijn onder meer beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en verenigingen van eigenaren.

 

Wanneer moet de UBO worden ingeschreven?
Rechtspersonen en vennootschappen die al bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO(’s) te registreren. Als de UBO’s in de toekomst wijzigen, dan moet dat direct worden geregistreerd.

 

Waar kan de UBO worden ingeschreven?
Mocht u meer willen weten over de wijze van inschrijving van UBO’s of de benodigde documenten/gegevens, bekijk dan de informatie op de website van de Kamer van Kophandel (www.kvk.nl). Registratie in het UBO-register vindt eveneens plaats via de website van de Kamer van Koophandel.