KWALITEITSBEWAKING

Aan het behalen en het behouden van de titels accountant en gecertificeerd fiscalist zijn strikte voorwaarden verbonden. Om de kwaliteit van deze titels te waarborgen, houden diverse beroepsorganisaties toezicht op de bij hen aangesloten leden, die deze titels voeren.

Marnette Visser is lid van of aangesloten bij de onderstaande beroepsorganisaties. Als u meer wilt weten over de betreffende organisaties, kunt u op het logo klikken.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie, die o.a. belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

Het Register Belastingadviseurs (RB) behartigt de belangen van ruim 7.400 belastingadviseurs. De leden van het RB voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Logo SRA Gecertificeerd (klein met rand)

SRA (Samenwerkende Register Accountants) verenigt 370 accountants- en advieskantoren. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren.

Logo CFP met rand

Certified Financial Planner (CFP) is de titel die financieel planners mogen voeren als ze ingeschreven staan in het CFP certificeringsregister. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-Keurmerk is in staat om consumenten integraal te adviseren over hun financiële situatie en de verwachte, toekomstige ontwikkeling.