ANALYSE

Advisering aan bedrijven kent veel varianten. Zo zal een startende ondernemer zich voor andere vragen geplaatst zien dan een onderneming die al jaren bestaat. Voor beide geldt echter dat ze gebaat zijn bij een juiste, financiële analyse.

CONSEQUENTIES

Bepaalde adviezen kunnen grote gevolgen hebben voor de winstgevendheid of het voortbestaan van een onderneming. Wat te denken van de rechtsvorm. Wordt het bijvoorbeeld een eenmanszaak, V.O.F. of B.V.? Welke factoren spelen een rol bij de keuze en wat zijn de consequenties? Een goede adviseur overziet het geheel en stemt die af op de wensen van de ondernemer(s).

ONDERBOUWING

Marnette Visser weet waar Abraham de mosterd haalt en kan daarom een haarscherpe analyse geven. Het is vervolgens aan de ondernemer om daar iets mee te doen. Beslissingen op basis van een goede onderbouwing zijn de beste, want “Kennis is macht”.

Bedrijfsadvies

Elementen van de dienstverlening

  • Keuze en/of omzetting van rechtsvorm (eenmanszaak, V.O.F., B.V., e.d.)
  • Begroting en prognose
  • Begeleiding startende ondernemers
  • Opvolgingsvraagstukken
  • Overdracht van aandelenpakketten
  • Erfrechtelijke zaken en pensioenvraagstukken