IN “THE CLOUD”

De techniek is inmiddels zo ver gevorderd, dat de traditionele manier om een administratie te verwerken langzaam gaat verdwijnen. Met behulp van Internet kunnen administraties bijgehouden worden in de “Cloud” en loggen zowel accountant als cliënt in om toegang te krijgen.

ACTUELE CIJFERS

Marnette Visser biedt deze service ook en stelt cliënten in staat om hun boekhouding toegankelijk te maken via online apparaten. Dat kunnen laptops, desktops of tablets zijn. Het grote voordeel daarvan is, dat ondernemers direct inzicht krijgen in hun financiële situatie, al hangt dat mede af van de actualiteit van de verwerkte gegevens.

TRANSACTIES VIA UBL

Ondernemers die gebaat zijn bij actuele informatie, kunnen gebruik maken van digitale verwerking van hun financiële transacties. Daarmee is het mogelijk bankmutaties, verkoopfacturen en inkoopfacturen automatisch te laten boeken via UBL (Universal Business Language). Door in te loggen, kan direct gezien worden wat de stand van zaken is

Online service

Klik op de afbeelding om de video te starten