Financiele planning - Inventarisatie huidige situatie

WAT HOUDT HET IN?

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. De complexe samenhang tussen alle financiële elementen maakt het vaak moeilijk om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan inkomen, vermogen, pensioenopbouw, hypotheekverplichtingen en fiscale wetgeving Een financieel plan brengt in dat geval uitkomst.

DE TOEPASSING

Met een financieel plan creëert u inzicht in wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Marnette Visser is gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk. Zij helpt u graag om via een overzichtelijk adviestraject een goed financieel plan te maken. Zo bent u verzekerd van objectief en deskundig advies.

STAPPENPLAN

Een adviestraject voor het opzetten van een financieel plan bestaat doorgaans uit drie stappen. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, een rapportage en tot slot een duidelijk en op maat gesneden advies. Zo krijgt u in ruil voor een beperkte tijdsinvestering maximaal grip op uw financiële toekomst. Hieronder treft u een korte toelichting aan op deze stappen.

Financiele planning - Samenstellen rapportage
Financiele planning - koers voor de toekomst
Gesprekken

Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Marnette Visser zal hiervoor doorgaans meerdere gesprekken met u voeren. Hierin kunt u vragen verwachten over:

  • uw inkomenssituatie
  • vermogensopbouw
  • uitgaven en risico’s
  • uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst
Financieel plan

De door u verstrekte informatie wordt opgenomen en verwerkt in een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie. Het maakt tevens duidelijk wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.

Financieel advies

Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreekt Marnette Visser met u de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Aansluitend adviseert zij u over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.

Financiële Planning

Elementen van de dienstverlening

  • Het in kaart brengen van uw huidige financiële situatie
  • Het bespreken van de financiële wensen en verwachtingen
  • Uitwerking van een rapportage, waarin alle financiële elementen opgenomen zijn
  • Bespreken van de uitkomsten en advies over de (on)mogelijkheden
  • Afstemming en eventueel bijstelling van de inrichting van uw financiën op de toekomst
  • Update van uw financieel plan als de omstandigheden gewijzigd zijn (optioneel)